Choucas Hats can be found at the following stores in Washington:

Winthrop, WA

Winthrop Mountain Sports
257 Riverside Avenue
Winthrop WA 98862
509-996-2886